Chat met ons Chat
Bekijk onze videos Videos

Handel nu ook in weekend Het is bij Optie24.nl nu ook mogelijk om op zondag te handelen. Dit kan op de TA-25. Dit is de Israëlische Index. De openingstijden hiervoor zijn van 9.15u tot 15.15u.

OEFENACCOUNT LOG IN

Wachtwoord vergeten?

HANDELSACCOUNT LOG IN

Wachtwoord vergeten?

Bonus Binaire Opties

Uitleg bonus systeem Optie24

 

 LET OP : Omdat niet alle klanten een bonus willen ontvangen, dient u ons altijd een email te sturen nadat u een storting heeft gedaan met het verzoek uw bonus toe te voegen !

Om in aanmerking te komen voor de opname van de bonus dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: U dient minimaal 20 maal het bonus bedrag aan orders te hebben ingelegd, dit kan in meerdere orders, de order grootte hoeft dus niet het totaal bedrag van de bonus te zijn. Bij een bonus van € 50 , dient u dus orders te plaatsen met een totaal bedrag van € 1.000 wanneer u dit heeft gedaan is de bonus “vrijgespeeld” en kunt u deze ook worden opgenomen.

Als u een opname verzoek indient voordat u aan de bonus voorwaarden heeft voldaan, zal de bonus komen te vervallen en van uw saldo worden afgetrokken. In uw saldo is op dit moment dus uw bonusbedrag al verwerkt. Maar de bonus is dus niet gelijk opneembaar.

Er zit geen tijdslimiet aan de bonus, u hoeft de bonus dus niet binnen een X periode vrij te spelen.

 Voorbeeld 1

U heeft € 500 gestort en u heeft een bonus ontvangen van € 500. Uw saldo is dan € 1000.
U zet 1 order van € 100 (en verliest deze order) . Uw saldo is dan € 900
Als u nu geld wilt opnemen, kunt u maximaal € 400 opnemen. De bonus is immers nog niet vrijgespeeld en komt te vervallen bij opname.

Voorbeeld 2

U heeft € 100 gestort en u heeft een bonus ontvangen van € 50. Uw saldo is dan € 150.
U zet 1 order van € 10 (en wint deze order, winst is bijvoorbeeld € 8) . Uw saldo is dan € 158
Als u nu geld wilt opnemen, kunt u maximaal € 108 opnemen. De bonus is immers nog niet vrijgespeeld en komt te vervallen bij opname.

Voorbeeld 3

U heeft € 350 gestort en u heeft een bonus ontvangen van € 50. Uw saldo is dan € 400.
U zet 50 orders  van € 25 (en wint een gedeelte van de orders, winst is bijvoorbeeld €160) . Uw saldo is dan € 560
Als u nu geld wilt opnemen, kunt u maximaal € 560 opnemen. De bonus is immers vrijgespeeld en vrij voor opname.

Voorbeeld 4

U heeft € 250 gestort en u heeft een bonus ontvangen van € 100. Uw saldo is dan € 350.
U zet 9 orders  van € 250 (en wint deze order, winst is bijvoorbeeld €160) . Uw saldo is dan € 510
Als u nu geld wilt opnemen, kunt u maximaal € 510 opnemen. De bonus is immers vrijgespeeld en vrij voor opname.

De bonus is per actie altijd maar éénmalig te gebruiken. Als u een lopende bonus heeft, kan er geen andere bonus toegevoegd worden. Sinds de nieuwe wetgeving in België is het voor Optie24 niet meer toegestaan om bonussen aan te bieden aan Belgische inwoners. Zodoende wordt er door Optie24 geen bonussen meer verstrekt aan Belgische inwoners.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben, neem dan contact op:  info@optie24.nl

 

Bonus Voorwaarden

De algemene bonus voorwaarden zijn een wettelijke verplichting volgens de regulering MiFID de Europese beleggingsrichtlijn. Deze aanvulling op het Bonusbeleid overeenkomst is gemaakt en aangegaan door en tussen:

a)    Optie24.nl en een persoon die is geregistreerd bij de Optie24 en een actieve effectenrekening heeft (hierna gerefereerd als “de klant”, “u” of “ondernemer”).
In deze overeenkomst verwijzingen naar “client” of “clienten”, “handelaar” of “handelaren” verwijzen naar “client” of “clienten”, “handelaar” of “handelaren” van Optie24.nl.
Het wordt verduidelijkt en benadrukt dat de beslissing om een bonus toe te kennen aan een bepaalde klant is aan de discretie van de Vennootschap.
Het bonusbeleid hierna is onderworpen aan de  “Algemene Voorwaarden” omdat deze periodiek onderhevig kan zijn van eventuele wijzigingen. Deze kan worden ingezien op de website van de Vennootschap.

1.    De promotie is alleen beschikbaar voor klanten die houder zijn van een handelsrekening en een storting maken bij Optie24.nl
2.    Klanten die een eerste storting maken bij Optie24.nl kunnen een bonus tot maximaal 125% bonus ontvangen, de handels bonus wordt niet automatisch toegevoegd of verwijderd aan de handelsrekening; Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om contact op te nemen met de klantenservice en een handels bonus aan te vragen of te annuleren indien gewenst. Het is belangrijk om de bonus af te melden of te annuleren. Dit betekent dat wanneer u de bonus en storting heeft verloren, de bonus verwijderd moet worden. Dit hoeven klanten alleen aan te vragen, wanneer zij besluiten een nieuwe storting te doen. Deze annulering dient ook door de klant zelf te gebeuren door middel van het sturen van een email. De klant kan dit op elk gewenst moment doen, dit kan dus voor de nieuwe storting of wanneer de nieuwe storting al heeft plaats gevonden. Het aanvragen van een bonus kan ook op een later tijdstip dan de de storting, echter gaat de “telling” van het vrijspelen van de bonus pas in op het moment dat de client de bonusvoorwaarden heeft geaccepteerd.
3a    Slechts een bonus per huishouden,.
3b.   Wanneer er aan klanten een speciale afwijkende bonus regeling is aangeboden, behoudt Optie24 het recht om deze ten alle tijden terug te draaien. Optie24 dient de klant hierover  minimaal 4 dagen van te voren over te informeren. De klanten waarbij de speciale bonus regeling wordt beëindigd, zullen automatisch terugvallen naar de standaard promoties van Optie24
, mits er een nieuwe afwijkende regeling wordt aangeboden.
4.    De bonus bedrag zal niet hoger zijn dan 10.000 €
5.    Intrekking Beperkingen:
5a.    De bonus kan niet worden opgenomen tot dat aan de vereiste minimale handelsvolume is voldaan, deze is gelijk aan 20 keer de waarde van het bonus bedrag. Bijvoorbeeld, bij een bonus van € 50 moet de totale volume van € 1.000 voldaan worden voordat de in aanmerking komt om te worden opgenomen.
5b.    Indien de Klant  een opname doet  zonder te voldoen aan het vereiste handelsvolume per 5a, wordt de totale beloning (bonus) in mindering worden gebracht van het saldo van de Klant
6.    Elke ongepaste handel of misbruik van, niet in overeenstemming met de Optie24 Voorwaarden, zal resulteren in dat de bonus wordt ingetrokken of niet toegekend wordt, het kan ook resulteren in het blokkeren van uw account. De beslissing of een client het bedrijf trading platform en / of haar bonusbeleid misbruikt en / of manipuleert is aan de exclusieve bevoegdheid van de Vennootschap.
7.    Administratiekosten: Het bedrijf behoudt  het recht  om 10% administratiekosten in rekening te brengen bij zeer ernstige gevallen van schending van de voorwaarden van de Vennootschap, zoals fraude en / of manipulaties en / of  charge –backs gedaan door klanten in overeenstemming met eigen goeddunken van de Vennootschap.
8.    Toepasselijk recht: Deze overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met volgens de wetten van de Republiek Cyprus en zijn van toepassing op alle bonussen die optie24 verstrekt.

HOOG RISICO INVESTERING WAARSCHUWING: Handelen in Binaire Opties kunnen  een hoge mate van risico meedragen en kan resulteren in het verlies van al uw geïnvesteerde kapitaal. Daarom kan is het niet geschikt voor alle beleggers. U moet niet meer risico nemen dan u bereid bent te verliezen. Alvorens te besluiten om te handelen, zorgt u ervoor dat u de risico’s begrijpt en rekening houd met uw niveau van ervaring. Zoek deskundig onafhankelijk advies als dat nodig is. Lees onze volledige “Risk Disclosure Statement ‘.

 

 

DISCLAIMER EN RISICO WAARSCHUWING: Optie24.nl wordt geopereerd door Fidelisco Capital Markets Ltd, een bedrijf in financiële diensten dat geautoriseerd en gereguleerd wordt door Cysec 181/12 Wij wensen u erop te wijzen dat Optie24.nl geen binaire opties commercialiseert in België en de Nederlandse Antillen. Handel in opties brengt risico’s met zich mee. Wij adviseren u om zorgvuldig onze handelsregels te lezen voordat u begint met investeren. Wij adviseren u om eerst te oefenen met een oefenaccount. Het handelen in binaire opties is zeer speculatief en brengt een groot risico met zich mee waarmee uw totale investering verloren kan gaan. Deze producten zijn niet geschikt voor iedereen en u moet zich vertrouwd maken met de risico’s die dit met zich mee brengt. Verder moet u alleen geld investeren wat u daadwerkelijk kunt missen. U moet alle risico’s van de handel in binaire opties goed bestuderen. Lees ook onze Risicoverklaring