Onze kosten

De volgende informatie bevat alle mogelijke relevante kosten die in rekening gebracht kunnen worden bij Optie24.nl

We dringen er vriendelijk op aan bij onze handelaren om zich vertrouwd te maken met de kosten die berekend kunnen worden bij Optie24.nl, vanwege het feit dat deze een cumulatief effect kunnen hebben en dus het totale rendement op een investering kunnen beinvloeden.

Binary Options on Currencies, Stocks, and Indices.

Kosten Type Beschrijving
Per Transactie n/a n/a
Doorlopend n/a n/a
Anders Inactief Account Als de handelsaccount inactief is voor 90 dagen of meer, wordt er een maandelijks een onderhoud/beheer vergoeding van € 25 in rekening gebracht. De vergoedingen voor onderhoud zullen nooit meerbedragen dan de totale balans van de cliënt.
Stortingen  n/a Er worden geen stortingskosten berekend. De minimale storting bedraagt € 50.
Opnames  n/a Er worden geen opnamekosten berekend. De minimale opname bedraagt € 20.
3rd Party Charges Bank fees opmerking: weest u er van bewust dat uw bank of de intermediaire bank mogelijk kosten in rekening kan brengen welke niet door Optie24 worden verrekend.