Wie is Optie24.nl

Optie24.nl is marktleider in de online handel in Binaire Opties.

De kracht van het bedrijf richt zich op de markt buiten de EU, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen, Curaçao, etc.
Met Optie24.nl is handelen in Binaire Opties betrouwbaar, overzichtelijk en simpel. Ons platform is gebouwd met de nieuwste financiële technologie om de betrouwbaarheid van de handel, transparantie van de informatie, veiligheid van uw tegoeden en privacy van uw informatie te verzekeren. In tegenstelling tot sommige andere brokers, werkt optie24 met real time quotes die altijd te controleren zijn op onafhankelijke websites. Zo gebruiken wij de officiële koers van de AEX en kunt u deze altijd controleren op de website van de Euronext.

Profiel

Het platform en de website zijn 100% klantgericht met een klantenservice die 7 dagen per week voor u klaar staat. De klantenservice is 7 dagen per week bereikbaar per email en op werkdagen tot 17:00u telefonisch.
Bij een goede service hoort uiteraard ook een snelle uitbetaling van winsten. Bij Optie24 worden uitbetalingen dagelijks uitgevoerd, dit zorgt ervoor dat uw opnames veelal binnen 24 uur op uw bankrekening staan.

…laden…