Privacy beleid

Optie24.nl respecteert de privacy van de gebruiker en neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Hieronder leggen wij U uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, wat er met deze persoonsgegevens gebeurt, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat U kunt doen als U nog vragen heeft.

Waarom worden er persoonsgegevens verwerkt ?

Optie24.nl verwerkt persoonsgegevens om daarmee optimaal in staat te zijn om onze diensten te kunnen faciliteren. Wanneer er vragen zijn kan er zowel door Optie24.nl als door gelieerde partijen, met behulp van telefoonnummers en e-mailadres, direct contact opgenomen worden met de klant.

Welke gegevens worden verwerkt binnen optie24.nl ?

Afhankelijk van uw rol en de faciliteiten waar U gebruik van wenst te maken, worden de volgende gegevens verwerkt binnen optie24.nl:

• voornaam en achternaam
• adres, postcode, woonplaats
• telefoonnummer
• e-mail adres
• rekening nummer
Andere gegevens worden niet door optie24.nl verwerkt. Indien een gebruiker via optie24.nl wordt verwezen naar een ander bedrijf, kan het zijn dat dit bedrijf de persoonsgegevens van de gebruiker opneemt en verwerkt. Hier kan optie24.nl niet voor verantwoordelijk worden gesteld. We raden de gebruiker aan om eerst kennis te nemen van het privacybeleid van het desbetreffende bedrijf.

Wanneer optie24.nl in het kader van haar dienstverlening nog andere persoonsgegevens nodig heeft dan hetgeen hierboven genoemd wordt, dan zullen we daar alleen gebruik van maken nadat de gebruiker ons daarvoor eerst uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Wat gebeurt er met Uw persoonsgegevens ?

De hierboven vermelde gegevens worden door optie24.nl gebruikt in het kader van haar dienstverlening en de gebruiker in staat te stellen om optimaal van de faciliteiten van optie24.nl gebruik te kunnen maken. Optie24.nl is daarnaast natuurlijk ook geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website. Hoeveel bezoekers krijgen wij per maand ? Op welke tijdstippen is het drukst ? Welke pagina”s worden het meest bezocht ? Wij wijzen er met nadruk op de profielschetsen die wij daarvoor maken zijn gebaseerd op anonieme gegevens. Optie24.nl betracht tot slot de uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot het beveiligen van Uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat is het wettelijke kader ?

Op het verwerken en beschermen van persoonsgegevens zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Staatsblad 1988, 65: laatste wijziging: Stb 1999,30) en de Europese Privacylijn ( 95/46/EG) van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens door optie24.nl is op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Wet Bescherming Persoonsregistraties aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.

Waar gebruiken wij deze informatie voor?

Wij hebben deze informatie nodig om uw zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met het aanbieden van onze diensten. De gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
•  Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze service
•  Om een voor u passend product te kunnen aanbieden
•  Om met u te communiceren
•  Om een transactie tussen u en optie24.nl te kunnen bewerkstelligen
•  U telefonisch te contacteren betreffende uw eventuele vragen
Wie krijgt uw gegevens te zien en hoe kunt u zich afmelden Wij zullen uw gegevens nooit aan derde partijen bekend maken, behalve als deze bedrijven direct gelinkt zijn aan het bedrijfsproces van optie24.nl, u kunt ten alle tijden aangeven dat u geen marketing berichten van optie24.nl meer wil ontvangen. U kunt zich voor onze service afmelden door:

Een email te sturen naar info@optie24.nl met uw gegevens (Naam, Postcode of telefoonnummer)

Ons recht u te contacteren

Door gebruik te maken van onze website, geeft u ons toestemming om u te contacteren per mail of telefoon om de eventuele transactie tussen u en optie24.nl te bevestigen. Tevens kunnen wij u contacteren voor belangrijke veranderingen in ons beleid, welke invloed hebben op uw account bij ons.

Hoe beschermen wij uw informatie?

Data protectie is van zeer groot belang voor ons. Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen hebben wij verschillende procedures in ons beleid en automatisering, zoals bijvoorbeeld een beveiligde website en beveiligde database. Elke persoon in onze organisatie is verplicht zich te houden aan de zeer strenge veiligheids voorschriften met betrekking tot het secuur omgaan van uw gegevens.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons privacy beleid.

Het opvragen van uw eigen persoonlijke gegevens

Als u dat wenst, kunnen wij u alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben verschaffen. Wij kunnen dit alleen doen als u zich kan identificeren. U kunt de gegevens die wij hebben laten
aanpassen als u twijfelt over de correctheid hiervan.

Veranderingen in onze Privacy Beleid

Wanneer er veranderingen in ons Privacy beleid zijn, zullen die worden weergegeven op deze pagina van de website.