Risico’s bij het handelen in binaire opties

Wilt u handelen in binaire opties? Dan is het raadzaam om dit document zorgvuldig door te lezen. Let op: In dit document worden niet alle risico’s en andere belangrijke aspecten met betrekking tot het handelen in binaire opties besproken.

Binaire opties zijn opties met een vooraf bepaald vast rendement waarvan de uitkering afhankelijk is van of er op het moment waarop ze verstrijken wel of geen bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Binaire opties hebben slechts één van de twee mogelijke resultaten en stellen u in staat om eenvoudig “Ja” of “Nee” te kiezen. Net als traditionele opties zijn binaire opties gebaseerd op onderliggende activa, zoals valuta, commodity’s, indices of aandelen. Eén van de grootste verschillen ten opzichte van traditionele opties is echter dat er maar één resultaat mogelijk is: de opdrachtgever ontvangt rendement wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt of de opdrachtgever verliest zijn belegging.

Beleggen in binaire opties is speculatief en brengt grote risico’s met zich mee. U kunt uw gehele belegde vermogen verliezen. Bepaal vóór u daadwerkelijk gaat beleggen op basis van uw houding en financiële situatie of binaire opties een geschikt instrument voor u zijn. Beleg niet in speculatieve binaire opties wanneer u de basisaspecten en risico’s van het beleggen in binaire opties niet kent. Optie24 verstekt geen onafhankelijke financiële adviezen. U bent zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldige handelswijze en voor onafhankelijk zorgvuldige overwegingen op basis van uw persoonlijke omstandigheden en financiële middelen voordat u via ons handelsplatform belegt in binaire opties en voor u een nieuwe order plaatst. Wanneer u de risico’s met betrekking tot het openen van een handelsaccount en -rekening bij Optie24 of met betrekking tot specifieke orders niet kent, dient u een onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen. Handel niet in binaire opties wanneer u de risico’s die ermee gepaard gaan niet begrijpt.

De binaire opties die door Optie24 worden aangeboden, worden niet verhandeld overeenkomstig regelgeving van een erkende, specialistische of gereguleerde markt. Het handelen in binaire opties kan dan ook een aanzienlijk groter risico met zich meebrengen dan beleggingen die op dezelfde manier plaatsvinden.

U wordt gewaarschuwd voor de volgende risico’s:

  1. Afgeleide financiële instrumenten en aanverwante markten kunnen zeer volatiel zijn. De prijzen van de onderliggende instrumenten waarnaar een binaire optie verwijst, kunnen razendsnel en binnen een grote bandbreedte variëren. Ook kunnen de prijzen onvoorzienbare gebeurtenissen of veranderingen in omstandigheden reflecteren die niet kunnen worden beheerst door u of door Optie24.
  2. Het handelen in binaire opties is speculatief en brengt een groot risico met zich mee. Die risico’s komen voornamelijk voort uit het feit dat binaire opties slechts twee mogelijke uitkomsten hebben, waarvan er één het verlies van de volledige belegging inhoudt.
  3. Het handelen in binaire opties is alleen geschikt voor personen die: (a) de financiële, juridische en anderssoortige risico’s van deze transacties begrijpen en accepteren, en (b) financieel in staat zijn om verliezen van hun volledige belegging op te vangen.
  4. Optie24 zet zich in om de geoffreerde prijzen voor de onderliggende activa van een binaire optie redelijkerwijs gerelateerd te houden aan de actuele prijzen van die activa op de markt. Optie24 biedt geen uitdrukkelijke of impliciete garanties dat de geoffreerde prijzen de prevalerende marktprijzen vertegenwoordigen.
  5. Optie24 kan toegang hebben tot informatie die niet voor u beschikbaar is, beschikken over handelsposities tegen prijzen die niet voor u beschikbaar zijn en belangen hebben die verschillen van uw belangen. Optie24 is niet verplicht om u te voorzien van marktinformatie of andere informatie in ons bezit. Optie24 is evenmin verplicht om uw handelspositie te wijzigen of om u tegen te houden in uw handelsproces.
  6. Informatie over historische prestaties van onderliggende activa vormen geen garantie voor huidige en/of toekomstige prestaties. Het gebruik van historische gegevens vormt geen bindende of veilige voorspelling voor de bijbehorende toekomstige prestaties van de onderliggende activa waarop de binaire opties zijn gebaseerd.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via support@optie24.nl