Volledig gereguleerd en beschermd

afm_In Nederland mogen alleen beleggingsondernemingen met een AFM-vergunning en kredietinstellingen met een DNB-vergunning beleggingsdiensten verlenen en/of beleggingsactiviteiten verrichten. Optie24 is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteiten Financiële Markten voor het aanbieden van beleggingsdiensten, waaronder Binaire Opties, Forex en CFD’s.

zie ook: Algemene Voorwaarden


Optie24 voldoet aan de Europese richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID). MiFID voorziet in een geharmoniseerd regelgevingskader voor beleggings-diensten in de Europese Economische Ruimte (EER). De belangrijkste doelstellingen van de MiFID-richtlijn zijn de financiële transparantie te verbeteren, de concurrentie te vergroten en bieden een betere bescherming van de consument in de beleggingsdiensten. De MiFID regels zijn in Nederland opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Meer over: MiFID en Documentatie


Optie24 is lid van het Investor Compensation Fund (ICF) voor klanten van beleggingsondernemingen (ICF), in overeenstemming met Wet 144(l)/2007. beleggingsondernemingen (ICF), in overeenstemming met Wet 144(l)/2007. Het doel van de ICF is om uw belangen en vorderingen van verzekerdecliënten van  beleggingsondernemingen veilig te stellen door middel van betaling van een schadevergoeding in gevallen waarin het lid van het betrokken fonds niet in staat is, als gevolg van de financiële omstandigheden en wanneer er geen realistisch vooruitzicht op verbetering van de bovengenoemde omstandigheden in de nabije toekomst mogelijk lijkt:

(a)Om terug te keren naar zijn gedekt Cliënten geld verschuldigd is aan hen of fondsen die behoren tot hen, maar zijn in handen van de CIF in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten aan de genoemde Cliënten of

(b) Om de overdracht aan verzekerde Cliënten financiële instrumenten die tot hen behoren en die de betrokken CIF heeft, beheert of houdt voor hun rekening.

De ICF heeft geen betrekking op professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen, maar alleen Retail klanten van CIF.

Het totaal te betalen vergoeding aan elk verzekerde opdrachtgever van een ICF-lid bedraagt maximaal € 20.000, = ongeacht het aantal rekeningen, valuta en de plaats van het aanbieden van de beleggingsdienst.

Gescheiden rekeningen

De bescherming van de gelden van cliënten is van het grootste belang voor Optie24. Dat is de reden waarom alle fondsen van cliënten, binnen veilige bancaire instellingen, op gescheiden rekeningen staan. Hierdoor worden de fondsen beschermd tegen het gebruik van andere doeleinden.

Voor de transparantie en de klantinformatie doeleinden, kunt u bekijken onder de licenties en regelgeving waaraan Optie24 zich aan, in aanvulling op andere juridische en operationele informatie.

Benodigde documentatie en account verificatie procedure!

Optie24 is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en wij zijn verplicht u als klant te kunnen identificeren en vragen u om de onderstaande documenten zo spoedig mogelijk aan te leveren, zodat u zonder onderbreking kunt blijven handelen op ons platform.

Na het aanmaken van uw account en activering door de eerste storting, van uitgaande dat niet meer dan €2,000 gestort is en op het oordeel van Optie24, zult u binnen de 10 dagen de benodigde documenten aanleveren. Als wij uw documenten niet binnen die 10 dagen hebben ontvangen, dan zal de functionaliteit van uw handelsaccount gelimiteerd worden en zult u geen orders meer kunnen plaatsen en/of geld op kunnen nemen.

In geval dat na totaal 15 dagen de benodigde documenten niet ontvangen zijn, zullen wij het resterend bedrag* retourneren naar de rekening van afkomst.

In geval dat u in totaal EUR 2.000,00 of meer heeft gestort, wordt u account automatisch geblokkeerd en zult u de volgende documenten meteen moeten aanleveren.

Let u er ook op dat stortingen, handelen en opnames alleen verricht kunnen worden door de eigenaar van het handelsaccount.

1. Kopie identiteit bewijs (paspoort of ID kaart)

a) Rijbewijs is niet voldoende
b) Bij een ID kaart altijd beide kanten sturen in kleur
c) Paspoort in kleur ( U mag uw BSN nummer bedekken als u dat wenst, geen andere informatie!)
d) Document dient volledig zichtbaar te zijn, dus niet alleen het briefhoofd, etc. De vier hoeken van het document moeten zichtbaar zijn.

2. Bewijs van adres (naam, adres, datum moeten op het document staan)

a) Document mag niet ouder zijn dan 6 maanden
b) Document dient volledig zichtbaar te zijn, dus niet alleen het briefhoofd, etc. De vier hoeken van het document moeten zichtbaar zijn.
c) Het dient een document te zijn van een officiële instantie, bijvoorbeeld brief belastingdienst, Eneco, rekening internet/telefonie of kopie bankafschrift (makkelijkste is om deze te downloaden van uw internet bankieren)

In geval dat u niet via iDeal heeft gestort, dan zullen wij ook een kopie van uw bankafschrift / bankpas nodig hebben zodat opnames en het retourneren van geld verwerkt kan worden. U kan alle gevoelige informatie weglaten / doorhalen.

U kunt de documenten uploaden in “mijn account” of sturen per mail naar documenten@optie24.nl

* Resterend bedrag = totale inleg (stortingen) + winst – verliezen = handelsaccount saldo

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren